Op Lees-Meer.nl vind je de content rondom wonen en lifestyle. Voor jou op maat verzameld!
Wilt u op de hoogte blijven van het woonnieuws van ?
Delen via e-mail
Dit veld is verplicht
E-mailadres incorrect
Dit veld is verplicht
E-mailadres incorrect
Dit veld is verplicht

Onderzoeksplicht vs. informatieplicht

Terug naar overzicht

Bij het kopen van een huis hebt u altijd te maken met twee spelers: de koper en de verkoper. Beiden met eigen belangen. De onderzoeksplicht en informatieplicht moet zorgen voor een vlekkeloze afhandeling van de verkoop. Maar wat houden beide principes eigenlijk in?

(ver)Koopcontract

Informatie achterhouden bij de verkoop van een woning heeft in meerdere gevallen al geleid tot vervelende rechtszaken. In het (ver)koopcontract van bestaande woningen staat immers dat de ‘onroerende zaak aan de koper in eigendom wordt overgedragen in de staat waarin het zich bij het tot stand komen van de overeenkomst bevindt, met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken’. Maar ook dat de onroerende zaak bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor normaal gebruik nodig zijn. Wanneer blijkt dat de verkoper opzettelijk informatie heeft achtergehouden, of de koper geen volledig onderzoek heeft verricht, kunnen lastige situaties ontstaan. Om dergelijke situaties voor te zijn heeft de koper een onderzoeksplicht en de verkoper een informatieplicht.

Onderzoeksplicht

Onderzoeksplicht is voor de koper een belangrijk onderdeel voordat hij besluit de woning te kopen. Deze onderzoeksplicht houdt in dat de koper tijdens de bezichtiging goed let op onregelmatigheden aan de woning die in de toekomst voor problemen kunnen zorgen. Vlekken in het plafond, kunnen een teken van lekkage zijn. Is deze lekkage al verholpen of komt het water nog steeds langs het plafond omlaag bij de eerste beste regenbui? Maar ook beschadigingen aan bijvoorbeeld het houtwerk en kozijnen kunnen wijzen op gebreken.

Onderhandeling

Bent u zelf niet in staat een goed onderzoek te doen? Laat dan eens een bouwkundige keuring uitvoeren of een specialist kijken naar de door u geconstateerde beschadigingen. Houd er rekening mee dat voor dergelijke onderzoeken toestemming van de eigenaar nodig is. Wanneer de eigenaar van de woning akkoord gaat met een onderzoek, dan kan de eerste onderhandeling beginnen. Het opdraaien voor deze kosten hoeft namelijk niet per se volledig voor uw rekening te vallen. Deze kunnen gedeeld worden of zelfs geheel door de woningeigenaar betaald worden. Dat ligt geheel aan uw onderhandelingspositie en -tactiek. Vergeet ook niet de publiekrechtelijke informatie bij de gemeente , de provincie, het Rijk, waterschap of Kadaster te raadplegen.

Informatieplicht

Informatieplicht is een belangrijk onderdeel tijdens de verkoop van een woning. Het houdt in dat de verkoper verplicht is verborgen gebreken, zoals lekkage, verzakkende fundering of een olietank in de tuin te melden. Deze informatieplicht geldt vooral voor onzichtbare gebreken, aangezien zichtbare gebreken door de koper zelf gezien kunnen worden. Niet alleen verborgen gebreken maar ook rechten van derden en verplichtingen van de eigenaar moeten gemeld worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan recht van overpad of het verbod een hoge muur of boom te plaatsen in verband met het uitzicht. Als verkoper is het erg belangrijk dat de makelaar ingelicht wordt over dergelijke afspraken en voorzien wordt van alle informatie, zodat deze de koper op een juiste manier kan informeren.

Met de inachtneming van zowel de informatieplicht als de onderzoeksplicht houden zowel koper als verkoper gegarandeerd een beter gevoel over aan de gesloten deal.